Selger og utbygger 

TEFT Prosjekt AS er et heleid datterselskap i TEFT Gruppen AS. TEFT Gruppen er morselskap for selskapene TEFT Byggvare, (mest kjent som XL-BYGG Lofoten), TEFT Entreprenør og TEFT Prosjekt - alle med sitt hovedkontor på Leknes. Hele Lofoten er vårt virkeområde gjennom drift av byggevarehus, entreprenørselskap og prosjektutvikling.

TEFT Gruppen ivaretar administrative fellesfunksjoner for alle datterselskapene, herunder økonomi og lønn. Vi har som mål å være nyskapende og ledende innen de bransjer vi tilhører.

Virksomheten startet på Ballstad i 1948 som Ballstad Jernvareforretning. Utfordringen var å skaffe varer som folk og næringsliv hadde behov for i etterkrigsårene. Det var også et klart ønske om å skape arbeidsplasser og aktivitet i lokalmiljøet. Bedriften utviklet seg fra å være en svært assortert jernvareforretning, til også å drive med byggevarer, entreprenørdrift og prosjektutvikling. Fra starten med 2 ansatte, er det nå mellom 70 og 80 ansatte i konsernet TEFT Gruppen AS.

Bymarka er blitt utviklet av TEFT Prosjekt. TEFT Prosjekt utvikler eiendommer for bolig, fritidsbolig og næringsvirksomhet. Vi har hele Lofoten som virkeområde med egne områder eller på vegne av grunneiere eller byggherrer. TEFT Prosjekt hadde sitt første prosjekt allerede i 1988 da 4 boliger ble realisert på Gravdal. Senere har det fulgt en rekke prosjekter av ulik størrelse og i ulike kommuner i Lofoten. Vi har ervervet oss verdifull kompetanse, og prosjektutvikling er blitt en sentral virksomhet i konsernet.

TEFT Entreprenør er vårt entreprenørselskap og det er dette selskapet som kommer til å stå for selve byggingen av boligene i Bymarka. Vi har cirka 45 års historie som bolig-byggere og har mellom 1300 og 1400 oppførte boenheter. Vi er i dag aktive innenfor ulike kategorier boligprosjekter, med entrepriser inne offentlige bygg, næringsbygg, ombygg og rehabilitering er også viktig områder for vår entreprenørvirksomhet. Vi står for oppføring av Blink Hus i Lofoten, som er en av Norges største huskjeder. Vi har en solid stab av faste ansatte tømrere med fagbrev i tillegg til enhver tid 6-7 lærlinger, den mest vellykkede modell for god rekrutering.