VISJONEN OG TANKENE BAK

Idéen bak Bymarka var å skape et nabolag i samspill med omgivelsene, med plass til alle mennesker i alle aldersgrupper og med gode møteplasser. Vi har hatt et ønske om å skape et attraktivt hjemsted som er fredelig, men som også gir en følelse av å bo nært sentrum. En kompakt bebyggelse og varierte tomtestørrelser gir et urbant preg, men det er nærheten til marka og utsikten til den flotte naturen som har vært førende for planleggingen av Bymarka. 

Landskapet er variert og delvis kupert, og en stor del av visjonen for området har vært å ivareta landskapet i størst mulig grad, slik at vi kan videreforedle de kvalitetene som allerede er der. Valg av boligtype og plasseringen av dem er gjort med hensyn til terrenget, men også med tanke om å maksimere hver enkelt tomts utsikt og solforhold. Vi tror at de flotte lekeplassene og nærhet til friområdene vil skape trivsel og bolyst i Bymarka.

SLIK STARTET DET

Prosjektet med Bymarka ble satt i gang for 4 år siden, da vi ervervet området av en lokal grunneier. Torbjørn Halvdan Pedersen, daglig leder i TEFT Gruppen, mente dette var en sjanse vi ikke kunne la gå fra oss, og glade er vi alle for det.

Jobben med utvikling av området ble igangsatt, med befaring i marka, skisser med forslag til vegtraseer og tomteområder osv. GeoLofoten foretok utstikking av foreslåtte veier, og nye justeringer måtte gjøres. Nå hadde vi et bra grunnlag for å starte reguleringsarbeidet for fullt. Til dette engasjerte vi Norconsult, Bodø, som har god kompetanse for slike oppgaver. Reguleringsarbeidet var ferdig mot slutten av 2018, og klar for politisk førstegangs behandling, men først mai 2020 kunne reguleringsplan for Bymarka erklæres ferdig regulert og endelig godkjent.

Nå kunne vi ta fatt på neste steg, som var detaljprosjektering av vei, vann, avløp, gatelys og alt annet som hører med. Til denne oppgave ble Asplan Viak hyret inn. Her skulle det sikres en god kommunal standard over hele linjen, noe TEFT Prosjekt mener er viktige kvaliteter å ta med i feltet.

Helt til slutt har vi finjustert tomtene og funnet optimal plassering av boligene, slik at vi oppnår gode helhetlige løsninger. Her skal hensyn tas til for eksempel solforhold, skjermede/private uteplasser, utearealer, parkering mv. Vi har også fått visualisert bebyggelsen på en måte vi er svært tilfreds med. På denne måte er det mye lettere for deg som interessert å se for deg både ditt eget fremtidige hjem, og hvordan nabolaget kommer til være.