Individuell tilpasning

Det er en del faktorer du må være oppmerksom på tidlig i prosessen når du kjøper bolig i Bymarka.

Bygging i store prosjekter krever standardiserte løsninger, og det er viktig å være klar over at selv små endringer kan medføre store kostnader. Vår målsetning i prosjektene er null feil, men risikoen er større ved individuell tilpasning. For å unngå feil, setter vi derfor krav til at alle individuelle endringer fra kjøper må være skriftlige, dette for vår og din sikkerhet slik at vi forhåpentligvis unngår at ting ikke blir som man forventer.

Våre priser er basert på innhentede tilbud fra entreprenør, underleverandører og rådgivere. Rådgivere (arkitekt og prosjekterende innenfor de ulike fagdisipliner) har ofte start- og minstepriser for å utføre endringen. I tillegg vil kostnadene vedrørende vurdering, prising samt administrasjon på byggeplass regnes med i tilbudet. 

Hva er tilvalg? 

Tilvalg foregår ut fra de standardiserte tilvalgene som er satt. Du vil få tilgang til disse via en digital tilvalgsportal som heter Boligporten. Du vil få tilsendt egen innlogging til portalen og kan logge deg på fra hvilken som helst PC, netbrett eller mobil. Her vises hva som er standard ifølge kontrakt, og hvilke alternativer som tilbys – med priser. 

Standard varer er innkjøpt i store kvanta, noe som gir en gunstig innkjøpspris for utøvende entreprenør. Å endre på denne standarden kan derfor gi en vesentlig høyere innkjøpspris, samt at fradraget for den opprinnelige varen blir tilsvarende mindre. Priser man får oppgitt i butikk for tilsvarende vare, blir også vanskelig å sammenlikne, siden montering, tilpasning, transport, vask, emballasjehåndtering, koordinering mellom håndverk-ere osv. ikke er medregnet i butikkens utsalgspris. Ønsker du for eksempel å gjøre endringer som går på å fjerne standardleveranser, er dette noe som ikke alltid fører til fradrag. 

Hva er endring? 

Endringer i boligen regnes som en relativt omfattende prosess, som kan kreve at både myndigheter, byggherre, arkitekt, andre prosjekterende og entreprenør må bearbeide og godkjenne endringene. Endringsarbeider refererer seg for eksempel til det som er innstøpt i betong, omlegging av rør, forandring i planløsning osv. Fjerning av lettvegger og å snu slagretning på dører, mm, betraktes som en endring. Utarbeidelse av pristilbud vil, avhengig av forespørselens størrelse og antall involverte parter/underleverandører selvsagt variere. En del av de ønskede endringene lar seg ikke gjøre pga. lover og forskrifter. 

Prising av endringsforespørsler

Vi opplever også spørsmål om tilbakebetaling når en kjøper for eksempel ønsker å fjerne en vegg. Slike operasjoner kan være mye mer komplisert enn det ser ut som. Arkitekten må tegne om den aktuelle boligen, og deretter må alle tegninger oppdateres og sendes ut til entreprenør og underentreprenører. Slike endringer kan føre til at underentreprenørene må omprosjektere eventuelle rørføringer og elektriske punkter som opprinnelig var plassert i veggen. Alt dette må både koordineres og administreres slik at endringen faktisk blir utført. Eksempelet viser at selv om det i utgangspunktet kan virke som om det bør gis fratrekk for å fjerne en vegg, blir det i virkeligheten en kostbar endring for kjøperen. Vi håper disse forklaringene gir en forståelse av hva som ligger bak prisene som presenteres. Vi vil at boligen din skal bli så tilpasset dine behov som mulig, men vi ber om forståelse for at alle kostnader ved individuell tilpasning må dekkes av kjøper. Vi gjør oppmerksom på at ved bestilling av bygningsmessige endringer, må man allikevel forholde seg til de gitte tilvalgsfrister.